ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ