ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 6-8