ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ 34 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ