ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ 15 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ