Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ένταξη του ακινήτου σας στο νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ‘Εξοικονομώ – Αυτονομώ’ και την μετέπειτα υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου ή διαμερίσματος σας. Παρακάτω παρατίθενται συνημμένα οι παρουσιάσεις και οι οδηγοί του προγράμματος