Μελέτη επισκευής – ενίσχυσης κτιρίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως μελέτες επισκευής – ενίσχυσης κτιρίων, είτε καταπονημένων από την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω των καταστροφικών επιπτώσεων δυναμικών καταπονήσεων π.χ. σεισμοί. Εγγυόμαστε την ταχύτατη και επιτυχή διεκπεραίωση όλων των μελετών που αφορούν το αντικείμενό των ενισχύσεων. Συγχρόνως λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας στον τομέα των ειδικών κατασκευών – επισκευών μπορούμε να συνδυάσουμε τις μελέτες με τις κατασκευές προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πακέτο όσον αφορά τη σωστή προσέγγιση της υπόθεσή σας. Διαθέτουμε όλα τα σύγχρονα υπολογιστικά και σχεδιαστικά μέσα που χρειάζονται για την εκπόνηση ακόμη και των πιο δύσκολων μελετών που αφορούν το αντικείμενο των ενισχύσεων κτιρίων βάσει του κανονισμού επεμβάσεων ΚΑΝΕΠΕ ο οποίος παρατίθεται στο ακόλουθο link https://oasp.gr/userfiles/file/%CE%A6%CE%95%CE%9A_3197_%CE%92_22_6_2022.pdf

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ενεργειακές μελέτες τόσο νεόδμητων όσο και υφιστάμενων κτιρίων βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ο οποίος παρατίθεται στο ακόλουθο link https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/KENAK_FEK_B2367_2017.pdf. Επίσης εκδίδει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια και διαμερίσματα.