Μελέτη επισκευής – ενίσχυσης κτιρίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως μελέτες επισκευής – ενίσχυσης κτιρίων, είτε καταπονημένων από την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω των καταστροφικών επιπτώσεων δυναμικών καταπονήσεων π.χ. σεισμοί. Εγγυόμαστε την ταχύτατη και επιτυχή διεκπεραίωση όλων των μελετών που αφορούν το αντικείμενό των ενισχύσεων. Συγχρόνως λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας στον τομέα των ειδικών κατασκευών – επισκευών μπορούμε να συνδυάσουμε τις μελέτες με τις κατασκευές προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πακέτο όσον αφορά τη σωστή προσέγγιση της υπόθεσή σας. Διαθέτουμε όλα τα σύγχρονα υπολογιστικά και σχεδιαστικά μέσα που χρειάζονται για την εκπόνηση ακόμη και των πιο δύσκολων μελετών που αφορούν το αντικείμενο των ενισχύσεων κτιρίων βάσει του νέου κανονισμού επεμβάσεων ΚΑΝΕΠΕ ο οποίος παρατίθεται παρακάτω

https://elinyae.gr/sites/default/files/2019-07/2984B_2017.1504773232455.pdf

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ενεργειακές μελέτες τόσο νεόδμητων όσο και υφιστάμενων κτιρίων βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμα αρχεία για τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/files/TOTEE_20701-1_2017_TEE_1st_Edition.pdf

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/files/TOTEE_20701-2_2017_TEE_1st_Edition.pdf

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/files/TOTEE_20701-3_2010_TEE_3nd_Edition.pdf

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/files/TOTEE_20701-4_2017_TEE_1st_Edition.pdf

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/files/TOTEE_20701-5_2017_TEE_1st_Edition.pdf