Κατασκευές επισκευής – ενίσχυσης κτιρίων

Διαθέτοντας συσσωρευμένη εμπειρία 35 ετών, η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε έργα επισκευής – ενίσχυσης κτιρίων. Ο στόχος της εταιρείας είτε εφαρμόζοντας παραδοσιακές μεθόδους ενίσχυσης (GUNITE, Χαλυβδοελάσματα) ή ποιο μοντέρνες μεθόδους (ανθρακονήματα, υαλονήματα) είναι ο ίδιος, η έντεχνη επισκευή – ενίσχυση της κατασκευής με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Ταυτόχρονα με τον τομέα των ενισχύσεων κατασκευών η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να εκτελεί και άλλα είδη οικοδομικών εργασιών σε νέα και υπάρχοντα κτίρια όπως εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Έχοντας συναίσθηση της σπουδαιότητας της ενεργειακής αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος της χώρας η εταιρεία επίσης εξειδικεύεται στη διαχείριση των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας (θερμομόνωση, κουφώματα, συστήματα θέρμανσης – κλιματισμού).

Επισκευές προσόψεων και θερμοπροσόψεις

Η επισκευή της πρόσοψης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επισκευής ενός κτιρίου. Πέρα από τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή – ενίσχυση ενός κτιρίου, συνήθως κρίνεται απαραίτητη και η επέμβαση στην πρόσοψή του. Εφαρμόζεται σε διατηρητέα αλλά και σε συμβατικά κτίρια ,κυρίως καταπονημένα από το χρόνο και τις περιβαντολλογικές συνθήκες της περιοχής . Οι επισκευές προσόψεων προϋποθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (σκαλωσιές, εργαλεία) αλλά και τεχνίτες κατάλληλων ειδικοτήτων (σοβατζήδες, μπογιατζήδες) και μπορεί να συνδυαστεί και με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου (θερμοπρόσοψη). Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση έργων επισκευών προσόψεων αλλά και θερμοπροσόψεων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ίδιο κτίριο (Λεωφόρος Νίκης με Μορκεντάου στη Θεσσαλονίκη) πριν και μετά την επισκευή της προσόψεώς του.

Πριν τις επεμβάσεις επισκευής της πρόσοψης
Μετά τις επεμβάσεις επισκευής της πρόσοψης

Ανακαινίσεις κατοικιών – καταστημάτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση έργου σε κάθε είδους ανακαινίσεις κατοικιών και καταστημάτων. Μέσω των συνεργασιών μας με καταρτισμένους αρχιτέκτονες και εξειδικευμένα συνεργεία μπορούμε να προσφέρουμε ένα άρτιο και λειτουργικό αποτέλεσμα σε ανταγωνιστικές τιμές.