Νάκος Γρηγόριος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής

Ακροπόλεως 46 – Άνω Πόλη – Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310204668

Κινητό 6973523528

info@homevolution.gr